.....

⭕️ عیار یاران حجت خدا ⭕️
💠 شخصی بنام «سهل بن حسن خراسانی» خدمت امام صادق رسید، پس از سلام عرض کرد
یابن رسول الله شما رئوف و مهربان هستید، چرا از حق خود دفاع نمی‌کنید؟ چه چیزی مانع این امر است؟ در صورتی‌که بیش از صدهزار شیعه‌ی شمشیرزن دارید!؟
حضرت فرمودند: ای مرد خراسانی بنشین،
سپس حضرت امرکردند، تا تنور را روشن کنند، وقتی تنور برافروخته شد🔥
حضرت رو به مرد خراسانی نموده و فرمود:
بلند شو و داخل تنور شو،😳
در این هنگام مرد خراسانی ترسید و عرض کرد:
یابن رسول الله مرا با آتش سوزان، از من درگذر، ... 🙏
حضرت فرمودند: تو را بخشیدم،
➖ در این هنگام یکی از اصحاب امام صادق بنام «هارون مکی» وارد شد در حالی‌که یک کفش خود را با انگشت گرفته بود. خدمت آن‌حضرت رسید و سلام کرد.
امام جواب سلام او را داد و فرمود:
نعلین را از دست خود بینداز و برو داخل تنور ...
هارون مکی، نعلین را انداخت و داخل تنور شد.😱
امام شروع کرد با مرد خراسانی صحبت کردن و از اوضاع خرسان از او می‌پرسیدن و ...
سپس گفت ای خراسانی برو و داخل تنور را نگاه کن..
مرد خراسانی بطرف تنور رفت و دید که «هارون مکی» چهار زانو در تنور نشسته است.
👈 امام از مرد خراسانی سئوال کرد:
از این‌ها در خراسان چند نفر پیدا می‌شود؟
مرد خراسانی عرض کرد:
▪️بخدا قسم یک‌ نفر هم نیست.
امام فرمودند:
✅ ما در زمانی که پنج نفر یاور اینچنین نداشته باشیم قیام نخواهیم کرد. ما خودمان موقعیت مناسب را بهتر می‌دانیم.

📚 بحارالانوار ج ۴۷ ص ۱۲۳
ــــــــــــــــــــــــــــــ
#کلاس313 #باهم_یاد_بگیریم #تابش_صادق
✍️ @momen313
ــــــــــ
#زمزمه_انتظار