استوری‌های کلاس 313 به مرور در این پست درج خواهد شد.

🔗کلیپ‌ها                        🔗تصاویر🎥کلیپ

میلاد حضرت زینب / 15 ثانیه

کریسمس مبارک اما ... / 7:12 / IG TV🖼تصاویر

زینت پدر 9دی اعتراضازدواجصلواتزیارت حضرت معصومه.