حضرت صادق (علیه السلام) فرمود:

✅ خداوند تعالی به‌ آدم وحی فرمود

ای آدم، خوبی ها را در چهار کلمه بر تو جمع می کنم

1⃣ یکی برای من

2⃣ یکی برای تو

3⃣ یکی ما بین من و تو

4⃣ یکی ما بین تو و مردم

1⃣ اما آن چیزی که برای من است

عبادت کنی مرا و شرک نیاوری

2⃣ و اما آن چیزی که برای تو است

پس جزا می‌دهم، تو را به مقابل عملت

وقتیکه کمال احتیاج را به آن داری.

3⃣ اما آنکه ما بین من و تو است

پس بر توست دعا کردن

و بر من است اجابت نمودن

4⃣ اما آنکه ما بین تو و مردم است

پس بخواه برای مردم آنچه برای خود می پسندی.

📚 صدوق - من لا یحضره الفقیه جلد ‏4 صفحه 405