۞ تلاش برای آخر شدن ۞

تو قنوتت اسممُ ببر، دستمو بگیر...

مطلبی برای این موضوع نوشته نشده است